The Order Of The Black Banana
Icecream Challenge

Bananenschuimpjes ijs met Aardbeien Sauce

<<< Order of the Black Banana Homepage

How To Make:

- 3 grote bollen aardbei-vanille ijs
- aarbeien sauce
- gesneden bananan schuimpjes, zeker meer dan 20

- 3 large scoops strawberry-vanilla ice cream , for the challenge almost half a liter
- Strawberry sauce
- Cut bananan meringues / Banana Marshmallows (Haribo),
for the the challenge more than 20


© TreeOTree Raymond Moesker (Ray Colt) 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Order Of The Black Dragon ™ Productions