Google forms email script

Een nieuw formulier maken
Creëer een nieuw google formulier in je google drive directory en open je formulier binnen de formulier editor en maak “Voornaam”, “Achternaam”en “Emailadres” aan als vragen.

Klik op de button “Reacties weergeven” om een spread sheet te creëren en te openen dat wordt gekoppeld aan je google formulier. Geef je spreadsheet een naam.
Kolommen in je spread sheet worden automatisch aangemaakt bij het aanmaken van vragen in je formulier.

Binnen je spreadsheet ga je naar het menu item Extra-->Scripteditor. Verwijder de code die er staat en copier het mail script in de editor. Klik op de save button en geef een projectnaam op als bijvoorbeeld “mailer”. Dan klik je op het menu item publiceren-->implementeren als web-app om je script te autoriseren. Zet een v1 in het veld “Projectversie” en laat de rest van de velden op (ik)emaildres staan. Klik op “implementeren” en vervolgens in de pop-up op “Ok”. Je script is nu geautoriseerd om als web applicatie te fungeren.

Ga naar het menu item Uitvoeren en kies de eerste functie van je script, in dit geval “Init”. Deze verwijderd bestaande triggers en zal de twee mail triggers toevoegen. Doe dit ook als je veranderingen heb aangebracht en je code hebt opgeslagen.

Klik op het menu item Weergeven-->Live formulier om de URL naar het formulier te verkrijgen. Deze kunt u corresponderen of als hyperlink gebruiken op uw website.
Bekijk het formulier live en kopieer de gegenereerde URL (via menu item Weergeven-->Live formulier om), deze is te gebruiken in een aanmeld button op uw site en in mails.

Kopieer alle drie de functies!

/**
Author: Raymond Moesker
Run Init() via het menu Uitvoeren, geef de juiste rechten
**/
function Init() 
{
 var triggers = ScriptApp.getProjectTriggers();
 
 for(var i in triggers) 
 {
  ScriptApp.deleteTrigger(triggers[i]);
 }
 
 ScriptApp.newTrigger("SendGoogleForm")
 .forSpreadsheet(SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet())
 .onFormSubmit()
 .create();

 ScriptApp.newTrigger("SendThanksForm")
 .forSpreadsheet(SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet())
 .onFormSubmit()
 .create();
}


/**
SendGoogleForm, verstuurd een bevestigingsmail
**/
function SendGoogleForm(e) 
{ 
 try 
 {   
  // You may replace this with another email address
  var email = "YOURNAME@hotmail.com";
  
  // Optional but change the following variable
  // to have a custom subject for Google Form email notifications
  var subject = "Contact formulier TreeOTree.nl"; 
  
  var s = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
  var columns = s.getRange(1,1,1,s.getLastColumn()).getValues()[0];  
  var message = "";  
  
  // Only include form fields that are not blank
  for ( var keys in columns ) 
  {
   var key = columns[keys];
   if ( e.namedValues[key] && (e.namedValues[key] != "") ) 
   {
    message += key + ' : '+ e.namedValues[key] + "\n\n"; 
   }
  }
    
  // This is the MailApp service of Google Apps Script
  // that sends the email. You can also use GmailApp for HTML Mail.
  MailApp.sendEmail(email, subject, message); 
 } 
 catch (e) 
 {
  Logger.log(e.toString());
 } 
}

/**
SendThanksForm, verstuurd een bevestigingsmail naar aanmelder
**/
function SendThanksForm(e) 
{ 
 try 
 {   
  // You may replace this with another email address
  var email = "";
  var voornaam = "";
  var achternaam = "";
  
  // Optional but change the following variable
  // to have a custom subject for Google Form email notifications
  var subject = "Contact formulier TreeOTree.nl"; 
  
  var s = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
  var columns = s.getRange(1,1,1,s.getLastColumn()).getValues()[0];  
  var message = "";  
  
  // Only include form fields that are not blank
  for ( var keys in columns ) 
  {
   var key = columns[keys];
   if ( e.namedValues[key] && (e.namedValues[key] != "") ) 
   {
    if(key == "Voornaam")
    {
     voornaam += e.namedValues[key];
    }
    if(key == "Achternaam")
    {
     achternaam += e.namedValues[key];
    }
    if(key == "Emailadres")
    {
     email += e.namedValues[key];
    }
    //message += key + ' : '+ e.namedValues[key] + "\n\n";
   }
  }
  message += "Beste " + voornaam + " " + achternaam + ",\n\n\n Bedankt voor je Contact email.";
  
  // This is the MailApp service of Google Apps Script
  // that sends the email. You can also use GmailApp for HTML Mail.
  MailApp.sendEmail(email, subject, message); 
 } 
 catch (e) 
 {
  Logger.log(e.toString());
 } 
}

© Atari MicroSystems Corp. Ray Colt 1972,...., 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
by
colt